Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2015

07:17

November 18 2014

22:15
Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, nie dla inych...
— Arystoteles
Reposted bysunrises sunrises

October 07 2014

14:02

November 13 2013

22:57
To, co różni, opada jak liście
— Wiktor Woroszylski

November 12 2013

22:22
Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.
— Bob Dylan
Reposted bysunriseszupsonamourcerisezizzherbacianeherezjezuchamadziuulacalym-zyciemresortclooudsmuzyczkastillwaitingforsthnot-aliceemciuniskowoboken

October 21 2013

12:15

October 06 2013

20:23
4748 6ead 390

October 03 2013

07:56
2584 9ff4 390

October 01 2013

08:44
8258 dca9 390
Reposted byWeksEineFragevonStilkaktuphilipsonzuocassandra2707SchwerenoeternadermanRekrut-Kastridloeppelmaexirremeabilist0bi

September 30 2013

20:03
dmuchawiec jest jak zaufanie, raz zdmuchniesz i już nigdy nie będzie taki sam
— uhuuhuu
Reposted bymojenastrojemojanazawszelanformewonderlands

September 23 2013

11:56
1077 381a 390
Reposted byoneisdarkoneislightair11
11:53
Ko­lej­ni ludzie w naszym życiu, to ko­lej­ne drzwi, możemy, ale nie mu­simy ich otwierać.
Kiedy ot­wierasz, bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za wnętrze. 
— myśl

September 15 2013

19:56
mówiłeś suka, dopiero teraz ją zobaczysz...

September 10 2013

14:02
Najbardziej boję się wódki z colą, bo po wódce z colą nie boję się niczego.
Reposted frommexicomagico mexicomagico viasunrises sunrises
12:29
1677 1143 390
Reposted byDshene Dshene

September 07 2013

12:05
i chuj, kompleksów nie mam czuje się nieźle z tym
— bonson

September 05 2013

22:32
kiedy można przestać nie chce się, 
gdy się chce... nie można
— Candy

September 04 2013

16:54
bo kiedyś był fan, nie fanki...

September 02 2013

23:05
6315 55b0 390
Reposted fromladyvenom ladyvenom
22:14
6163 76d5 390
Reposted fromdilma dilma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl